GPSMapEdit

GPSMapEdit

มันถูกออกแบบสำหรับราย authoring ของ GPS-แผนที่อยู่ต่าง cartographic รูปแบบนะ
คะแนนผู้ใช้
4.8  (4 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.4
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 3 รางวัล
GPSMapEdit คือโปรแกรมออกแบบสำหรับราย authoring ของ GPS-แผนที่อยู่ต่าง cartographic รูปแบบนะ โปรแกรมอาจจะเรียกใช้และแปลง GPS-ร่องรอย waypoints และเส้นทางนี้ มันสนับสนุน Garmin MapSource/BaseCamp, Lowrance MapCreate, CityGuide, Navikey 7 ทาง Navitel Navigator 3.x, ALAN แผนที่ 500/600, Holux MapShow แล้ว
Google Earth น

SI ความคิดเห็น

ขอขอบคุณสำหรับการให้คะแนนโปรแกรม!
โปรดเพิ่มความคิดเห็นเพื่ออธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการลงคะแนนของคุณ
0 ความคิดเห็น
คะแนนของคุณ:

Facebook ความคิดเห็น

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: