GPSMapEdit

GPSMapEdit 2.1.78.8

Nó được thiết kế cho thấy authoring của GPS-bản đồ trong nhiều cartographic định dạng
Tải về
Người dùng đánh giá
3.1  (22 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
Konstantin Galichsky | Thêm chương trình
GPSMapEdit là một chương trình được thiết kế cho thấy authoring của GPS-bản đồ trong nhiều cartographic định dạng. Chương trình cũng có thể tải lên và chuyển đổi GPS-dấu vết gì, waypoints và trên khắp các tuyến đường. Nó hỗ trợ Garmin MapSource/BaseCamp, Lowrance MapCreate, CityGuide, Navikey 7 Cách, Navitel Navigator 3.x, ALAN bản Đồ 500/600, và Holux MapShow
Google Earth.
Thông tin được cập nhật vào: