GPSMapEdit

GPSMapEdit 2.1

View, edit, and manage digital GPS maps
Người dùng đánh giá
3.3  (27 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.1.78 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Konstantin Galichsky
Work with the GPS data from different devices and create a custom map. View the map content, add points of interest, roads, notes, bookmarks, etc. Remove or combine elements, convert and load GPS-tracks, waypoints, and other imported elements. The utility works with MapSource/BaseCamp, Lowrance MapCreate, CityGuide, Navikey 7 Ways, Navitel Navigator 3.x, ALAN Map 500/600, Holux MapShow and Google Earth.
GPSMapEdit là một chương trình được thiết kế cho thấy authoring của GPS-bản đồ trong nhiều cartographic định dạng. Chương trình cũng có thể tải lên và chuyển đổi GPS-dấu vết gì, waypoints và trên khắp các tuyến đường. Nó hỗ trợ Garmin MapSource/BaseCamp, Lowrance MapCreate, CityGuide, Navikey 7 Cách, Navitel Navigator 3.x, ALAN bản Đồ 500/600, và Holux MapShow
Google Earth.
Thông tin được cập nhật vào: